Rosjanin, który zdradzał CIA tajemnice ZSRR, bohaterem filmu

Amma Asante („Zjednoczone królestwo”) została wybrana na stanowisko reżysera filmu „The Billion Dollar Spy”. Będzie to prawdziwa historia, którą w swojej książce opisał David E. Hoffman. „The Billion Dollar Spy: A True Story of Cold War Espionage and Betrayal” jest historią Adolfa Tołkaczowa. Był on radzieckim konstruktorem, zatrudnionym w moskiewskim lotniczym instytucie badawczym.