Młodzi i Film: Wielki Jantar dla Normana Leto za „Photon”

Norman Leto za swój pełnometrażowy debiutów fabularnych „Photon” otrzymał Wielkiego Jantara 37. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Jurorzy nagrodzili także Pawła Maślonę za film „Atak paniki”,  Jagodę Szelc reżyserką filmu „Wieża. Jasny dzień”. Jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych pod przewodnictwem Xawerego Żuławskiego uznał, że Norman Leto w swoich filmie pokazuje rozmach i